o nas w Głosie Szczecińskim

Profesjonalne i nowoczesne wsparcie dla biznesu

Nowoczesne rozwiązania, profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście. Tym wyróżnia się Zamaro Tax & Accounting, firma, która wyspecjalizowała się w prowadzeniu księgowości dla firm. – Zależy nam na  sukcesie naszych klientów – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, dyrektorka operacyjna Zamaro Tax & Accounting.

Choć to firma młoda, bo działa na rynku od 2021 roku, to trzeba podkreślić, że bazuje na liczącym ponad dwie dekady doświadczeniu Agnieszki Zamaro-Wiśniewskiej, która za cel postawiła sobie konkretną misję: ukazanie biura rachunkowego jako firmy nowoczesnej i przyjaznej biznesowi. Jej pasją jest pomaganie innym w zrozumieniu zawiłości księgowości i podatków.

 – Chcemy odejść od wizerunku księgowej z liczydłem czy kalkulatorem w ręku. Pragniemy tworzyć przestrzeń do wykorzystania nowych technologii i pełnej automatyzacji powtarzalnych prac uświadamiając klientom, że księgowość nie jest jedynie kosztem czy obowiązkiem, ale może wspomagać decyzyjność zarządu, wspierać rozwój firmy poprzez niwelowanie ograniczeń technologicznych oraz wskazywanie optymalnych rozwiązań finansowych. Chcemy zmienić postrzeganie działów księgowych jako służących jedynie prawidłowemu zaewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz wskazaniu należności podatkowych. Te czynności mają być automatyzowane a prawdziwy księgowy ma dysponować pełną wiedzą o przedsiębiorstwie a także zachodzących w nim procesach, co a tym idzie być merytorycznie przygotowanym na rozpoznawanie nietypowych transakcji lub zdarzeń – tłumaczy Agnieszka Zamaro-Wiśniewska, która nie ma wątpliwości, że współpraca między biurem a klientem ma dawać satysfakcję obu stronom.

Firma specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości – ksiąg handlowych spółek z o.o., spółek akcyjnych. Spółki holdingowe, fundacja rodzinna czy prosta spółka akcyjna to najnowsze rozwiązania nad którymi pracujemy. Księgowość prowadzimy kompleksowo we współpracy z prawnikiem, notariuszem i biegłym rewidentem, na każdym etapie analizując funkcjonalność przyjętych rozwiązań. Każda działalność jest inna, chcemy poznać jej specyfikę i oczekiwania właścicieli. Na tej podstawie tworzymy spersonalizowane strategie i udzielamy wielokierunkowego wsparcia dla biznesu – mówi Prezeska Spółki – Małgorzata Wiśniewska.

Cały zespół korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych i oprogramowania księgowego. Księgi są prowadzone online a całość informacji przesyłana za pomocą dedykowanych platform. Rozliczenia podatkowe weryfikowane są podwójnie a personel posiada merytoryczne wsparcie w procesach księgowych. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach pozwalających na specjalizację w danej dziedzinie podatków. Każdy przedsiębiorca posiada przypisaną księgową zorientowaną w jego firmie, wspierającą go w wyborze odpowiednich rozwiązań podatkowych.

Dzięki sprawnemu systemowi pracy zdalnej Zamaro Tax & Accounting od początku pozyskuje najwartościowsze kadry. Jednak warto dodać, że mimo automatyzacji i możliwości pracy zdalnej firma nie odpuszcza zwiększenia atrakcyjności pracy stacjonarnej, która służy wymianie doświadczeń i wiedzy. Dlatego dwukrotnie powiększa przestrzeń biurową przenosząc się do nowej siedziby przy ul. Wyzwolenia 70 w Szczecinie.

Firma aktywnie działa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych na rzecz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej a także współpracy w wypracowaniu wysokiej jakości usług. Udziela się również jako członek Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie zrzeszającego firmy z branży IT oraz jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej czerpiąc wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwach naszego regionu.

Plany na przyszłość są ambitne. Firma chce wdrażać sztuczną inteligencję AI do automatyzacji niektórych procesów. W planach jest również wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji kadrowej E-teczki, co pozwoli całkowicie pozbyć się dokumentacji papierowej w biurze. – Pamiętajmy jednak, że na końcu procesu jest człowiek. Dlatego też księgowa ma zebrać raporty i przekazać je w przystępnej formie odbiorcy, dlatego kładziemy nacisk na rozwój kompetencji miękkich personelu. Maszyny nie zastąpią kontaktu z człowiekiem, dlatego każdy klient jest mile widziany w naszej nowej siedzibie – podsumowuje Agnieszka Zamaro-Wiśniewska.