Zamaro Tax & Accounting sp. z o. o.

ul. Wyzwolenia 70 pok. 257,258,258a 71-507 Szczecin

Silver Office parter wejście C

Siedziba: ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin


Tel. +48 780 60 60 61

office@zamaro.tax

Nip: 8513263660

KRS: 0000918965 – Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5.000,- wniesiony w całości: 

Godziny otwarcia: 8.00 -16.00