E-urząd skarbowy – wszystkie deklaracje i wpłaty sprawdzisz na koncie organizacji

W ramach najnowszej aktualizacji serwisu e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl), mamy zaszczyt poinformować, że została dodana funkcja umożliwiająca weryfikację własnych rozliczeń podatkowych. Jest to znaczący krok naprzód, zarówno dla indywidualnych podatników, organizacji jak i dla biur rachunkowych. Uzyskując dostęp do konta organizacji możemy w każdej chwili sprawdzić jakie deklaracje i kiedy zostały złożone oraz czy zobowiązania wobec fiskusa są w pełni uregulowane.

Dostęp do tej funkcjonalności jest możliwy przez różne metody uwierzytelnienia, takie jak profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna czy aplikację mObywatel. e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl)

Z nowej funkcjonalności mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne – przedsiębiorcy i płatnicy, ale także spółki, fundacje czy stowarzyszenia – wystarczy uzyskać dostęp do konta organizacji składając odpowiedni druk. Swoje konto w e-US ma dzisiaj każdy podatnik. Docelowo e-US będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym, w którym uwierzytelniony podatnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będzie mieć dostęp do informacji podatkowych, które go dotyczą; do spraw innych podatników, do których uzyskał stosowne upoważnienie.

Obecnie w zakładce rozliczenia możemy monitorować status:

 • Deklaracji i zeznań podatkowych oraz ich rozliczeń – pobranych odsetek za zwłokę, zrealizowanych zwrotów, innych szczegółów rozliczeń. Na tą chwilę nowa usługa dotyczy podatków dochodowych (PIT, CIT), VAT, o czynności cywilnoprawnych (PCC); od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz daniny solidarnościowej.
 • Podatnicy i płatnicy mogą przeglądać salda nadpłat i zaległości bez względu na okres, w którym powstały.
 • Co istotne prezentowane są także wpłaty, które ze względu na nieprawidłowy opis nie zostały zaksięgowane na prawidłowym koncie.
 • Serwis pokaże również informacje o wystawionym upomnieniu, tytule wykonawczym, prośbie o kontakt z urzędem skarbowym w przypadku złożenia błędnie wypełnionego dokumenty.

Od kilku lat na swoim koncie można było skorzystać z usługi Twój e-PIT, czyli rozliczyć się z podatku dochodowego w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W roku 2024 usługa ma funkcjonować również dla przedsiębiorców.

Warto również podkreślić, że serwis umożliwia składanie różnych wniosków i pism, co znacznie ułatwia zarządzanie obowiązkami podatkowymi.

Już teraz za pomocą e-US można składać wnioski o:

 1. wydanie zaświadczenia (bez konieczności uiszczenia opłaty skarbowej):
 2. niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach,
 3. dochodach,
 4. wysokości dochodu i składkach,
 5. Zgłoszenie ZAP-3,
 6. Pismo ogólne,
 7. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
 8. Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 9. Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 10. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),
 11. Zawiadomienie ZAW-NR,
 12. Pełnomocnictwo UPL-1/Zawiadomienie OPL-1

W e-US można zapoznać się również z informacją o podpisanych przez siebie aktach notarialnych oraz o otrzymanych mandatach również za wykroczenia drogowe.

Korzyści dla księgowych

Uruchomiona usługa to duże ułatwienie nie tylko dla podatników, ale także dla biur rachunkowych, które będą mogły zweryfikować przyczynę czy termin powstania zaległości podatkowej. Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy urząd potrąca z bieżących wpłat odsetki od zobowiązań podatkowych. Zanim weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych księgowi uzgadniali rozliczenia klientów dzwoniąc do odpowiednich działów dot. podatków. Obecnie nie jest to możliwe bez uzyskania pełnomocnictwa ogólnego, ponieważ pełnomocnictwo UPL-1 upoważnia ich jedynie do podpisywania i składania w imieniu klienta jego deklaracji podatkowych.

Po wprowadzeniu indywidualnych rachunków bankowych organizacji tzw. mikrorachunków i ich zautomatyzowane przypisywanie do złożonych deklaracji niesie za sobą wiele błędów co w ostatnim czasie skutkuje zaliczaniem bieżących wpłat na poczet odsetek od rozliczonych uprzednio zobowiązań.  W związku z powstałymi niezgodnościami w biurze Zamaro Tax przyjęliśmy praktykę by przynajmniej raz w roku potwierdzić korespondencyjnie salda wynikające z wszystkich rozliczeń podatkowych prowadzonych przez biuro. Nowa funkcjonalność serwisu e-US jest nieoceniona w kontekście monitorowania zobowiązań podatkowych i efektywnej komunikacji z urzędem skarbowym.

Organizacje posiadające NIP – tj. spółki z o.o., spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe i inne mogą podobnie jak podatnicy PIT będą mogły przeglądać swoje dane i występować o zaświadczenia.

Spółki lub inne organizacje mogą upoważniać do dostępu do swojego konta w e-US osobę fizyczną która posiada numer PESEL. W tym celu wniosek o udostępnienie konta należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Można wnioskować o nadanie jednego z dwóch rodzajów dostępów – podstawowego lub rozszerzonego. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może nadawać dostęp do konta organizacji w e-US innym użytkownikom.

W trosce o przejrzystość rozliczeń podatkowych biuro Zamaro Tax & Accounting przygotuje wnioski o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym dla swoich klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani, oferujemy profesjonalną pomoc w uzyskaniu dostępu do systemu e-US i skorzystaniu z jego pełnych możliwości. Wierzymy, że przejrzystość i efektywność są kluczowe w zarządzaniu zobowiązaniami podatkowymi.