SPECJALIZACJA W BIURZE RACHUNKOWYM – CZ.3

Obecnie przy narastającym skomplikowaniu przepisów i wymogów okołopodatkowych świadome biura rachunkowe zaczynają wybierać w jakich ewidencjach i branżach się specjalizują, co coraz częściej jest akcentowane w wizytówkach biur. Warto w tym zakresie przeprowadzić wywiad, ponieważ są biura specjalizujące się w rozliczeniach marynarzy czy osób fizycznych podejmujących pracę za granicą, inne biura świadczą obsługę jedynie uproszczonych ewidencji gospodarczych, które w powszechnej opinii są prostsze i mniej wymagające. Są też biura obsługujące flipy i działalności gospodarcze z branży wynajmu nieruchomości. Zdecydowanie mniej biur rachunkowych świadczy usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych – ze względu na wyższy próg wejścia w te usługi – obowiązkowe ubezpieczenie i wiedzę. To najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany sposób rozliczenia. Sprawozdawczość finansowa to lata nauki, tu nie ma możliwości zdobycia doświadczenia bez praktyki w zawodzie. Umiejętność sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat w wielu biurach nierzadko ogranicza się do osób zarządzających, a jedynie niewielka część księgowych samodzielnie sporządza pełne sprawozdania finansowe.

Biura rachunkowe prowadzące księgowość spółek obecnie starają się specjalizować w zagadnieniach z konkretnej branży, inaczej bowiem prowadzi się księgowość sklepu internetowego, gdzie sprzedaż jest wysoce zautomatyzowana a ilość dokumentów wymusza dużą automatyzację powtarzalnych operacji a inaczej ewidencjonuje transport drogowy, gdzie wielość operacji niestandardowych wymaga indywidualnego podejścia.

Biuro Zamaro Tax & Accounting specjalizuje się w spedycji morskiej, żegludze śródlądowej i usługach agencji statkowych – znajomość branży sięga roku 2000. Od kilkunastu lat prowadzimy też księgi z branży usług budowlanych w tym rozliczania kontraktów długoterminowych oraz sprzedaży internetowej – e-commerce. Spółki międzynarodowe z raportowaniem centralnym też nie są nam obce.

Przemyślana specjalizacja naszego biura rachunkowego umożliwia skupienie się na konkretnych obszarach, co prowadzi do głębszego zrozumienia i efektywnej realizacji złożonych zadań. Piętno specjalisty zapewnia wysoki standard usług. Biuro ma też wsparcie biegłego rewidenta oraz kancelarii prawnej. Ma to szczególne znaczenie przy większych podmiotach gospodarczych, gdyż firmy podlegające badaniu sprawozdania finansowego wiedzą, że zapewnimy bezproblemową obsługę weryfikacji ksiąg.

Analiza kosztów a korzyści z usług biura rachunkowego

Ekonomiczne aspekty wyboru biura rachunkowego często są kluczowe dla przedsiębiorców. Wybierając biuro rachunkowe, warto więc dokładnie przeanalizować proponowane przez nie ceny i zestawić je z ofertami konkurencji. Należy jednak pamiętać, że ekonomia to nie tylko koszty, ale także potencjalne korzyści. Dobre biuro rachunkowe może znacznie przyspieszyć i usprawnić przepływ informacji finansowej w firmie, co w rezultacie przyniesie oszczędności. Z drugiej strony, niewłaściwy wybór biura rachunkowego może przynieść firmie szereg ryzyk finansowych i prawnych. Dlatego też, próbując osiągnąć równowagę między korzyściami a potencjalnym ryzykiem, warto przeanalizować ofertę dostępną na rynku. Wybierając biuro warto zatem kierować się wiedzą o jego specjalizacji bowiem to, które sprawdzi się u osoby będącej na ryczałcie nie będzie odpowiednie dla spółki.

Porównując ceny, weryfikujmy co jest zawarte w danej stawce. Niższe ceny mogą wydawać się kuszące na pierwszy rzut oka, ale istotne jest sprawdzenie, czy nie są one powiązane z ograniczonym zakresem usług lub dodatkowymi opłatami za niezbędne dla firmy usługi. Z drugiej strony, wyższe stawki mogą oznaczać bardziej kompleksowe wsparcie i dostęp do doświadczonych specjalistów. Istotne jest również rozważenie wartości, jaką biuro rachunkowe może dodać do Twojego biznesu. Czasami wybór nieco droższej opcji może przynieść większe korzyści w dłuższej perspektywie, na przykład poprzez strategiczne doradztwo, pomoc w optymalizacji podatkowej lub zapewnienie wyższego poziomu spersonalizowanych usług.

Do rozważenia jest, czy potrzeba pomocy tylko w zakresie podstawowej księgowości, czy też szukamy wsparcia w bardziej złożonych kwestiach finansowych. Mogą nimi być audyty, planowanie podatkowe czy doradztwo biznesowe.

Kompletność otrzymywanych informacji, bezpieczeństwo świadczonych usług

Doświadczeni klienci zwracają też uwagę na zastępowalność księgowych, ich dyspozycyjność, ale także przypisanie księgowej do firmy co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia jest też częstotliwość otrzymywanych sprawozdań finansowych, zestawień rozrachunków z kontrahentami czy informacji o brakujących dokumentach – takie dane znacząco ułatwiają prowadzenie biznesu i możliwość kredytowania spółek. Dużą wartością jest współpraca z profesjonalnymi podmiotami: biegłym rewidentem czy kancelarią prawną, bo znacząco ogranicza ryzyka błędu i odpowiedzialności kierownictwa za prowadzenie spraw spółki. Dobra (wykwalifikowana) księgowa nie tylko zaksięguje operacje gospodarcze, ale wyłapie nieprawidłowości czy zwróci uwagę na kwestie wymagające szerszego omówienia. Znaczenie ma również sama organizacja biura – czy ma wydzieloną obsługę kadrowo-płacową i dwustopniową weryfikację, nadzór nad pracą księgowych.

Duże firmy mogą potrzebować wsparcia w zakresie audytów, analiz finansowych, planowania podatkowego czy doradztwa strategicznego. Dla nich ważne jest również, aby biuro rachunkowe miało doświadczenie w pracy z firmami o podobnej skali i strukturze.

Wielość zagadnień i ogrom przepisów wymuszają specjalizację wewnątrz biura.