Wewnętrzna księgowość vs. usługi biura rachunkowego

Wraz z rozwojem firmy, przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy lepiej rozwijać własny dział księgowości, czy postawić na usługi biura rachunkowego. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Do najważniejszych należy ciągłość pracy księgowej – w przypadku jednoosobowych działów księgowych możemy być jej pozbawieni z dnia na dzień. Poprawność wyliczeń i odpowiedzialność za pomyłki – pracownik odpowiada maksymalnie do trzykrotności wynagrodzenia, biuro zgodnie z umową zabezpieczoną polisą OC. Księgowość wewnątrz firmy wymaga dodatkowych nakładów czasowych na kontrolę pracy księgowych, organizację pracy oraz ponoszenia dodatkowych kosztów dostępu do szkoleń, literatury fachowej, platform podatkowych i oprogramowania księgowego. Oczywiście dobre biuro rachunkowe też ponosi te koszty, jednakże są one wpisane w profesjonalną działalność i rozkładają się na wszystkich klientów biura.