Piknik Szczecińskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego 26.05.2024

W niedzielę 26 maja w Parku Kasprowicza w czasie Pikniku Samorządowego przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów mieli okazję opowiadać o zawodzie audytora a także wymienić uwagi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski.

W roku 2023 założone zostało SZCZECIŃSKIE POROZUMIENIE ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO zrzeszające 12 izb zawodowych z okręgu województwa zachodniopomorskiego. Celem Porozumienia jest reprezentacja osób wykonujących zawody zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zrzeszone zawody dzielą się wzajemnym wsparciem, monitorowaniem rozwiązań prawnych, wymianą doświadczeń oraz wsparciem w podnoszeniu kwalifikacji w zakresach wspólnych dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego.